MANGE EKSTRAKSJONSLØSNINGER

Eksplosivt miljø

atex utvinning

+ Kundeorienterte løsninger for mange bruksområder

+ Utmerket service

+ Kort leveringstid

+ Mer enn 50 års suksess på markedet

+ Pålitelig partner for den spesialiserte handelen

ATEX røyk og partikler

Ansvarlige selskaper sørger for at røyk og støv fra produksjonsprosesser fjernes fra arbeidsplassen for å beskytte arbeidere mot sykdom. Dette er fordi de fleste typer røyk og støv er blant de vanligste årsakene til luftveissykdommer blant arbeidere i industrien.

Når miljøet som uttaket foregår i har eksplosjonsfare, må utformingen av avtrekkssystemet leve opp til ATEX-forskriften.

Bedriften som har avsugsanlegget installert må vurdere om det er fare for eksplosjon i forbindelse med produksjonen som følge av antennelse av en atmosfære, bestående av luft blandet med brennbare gasser, damper, væsker, tåke/aerosoler eller brannfarlig. støvtåker. Dersom svaret er ja, må risikoen vurderes som grunnlag for en klassifisering av eksplosjonsfare område.

Bedriften kan gjøre denne vurderingen selv, eller benytte seg av en spesialisert rådgiver til å gjøre dette for dem. Noen ganger kan vurderingen gjøres sammen med lokale brannmyndigheter.

HVUX are designed for a dust filled atmosphere classified as zone 21 or 22.
HVUX are designed for a dust filled atmosphere classified as zone 21 or 22.

ATEX-sonene er definert i henhold til stoffet i luftstrømmen og risikonivået.

For gasser er sonene definert som soner 0, 1 og 2, hvorav sone 0 er den strengeste. På samme måte er sonene for støv definert som sone 20, 21 og 22 med sone 20 som den strengeste. Les mer om sonene nedenfor.

Geovent tilbyr eksplosjonssikre vifter, filtre, avsugsarmer, høyvakuumsystemer og andre løsninger i samsvar med ATEX-direktivet. Nødvendig dokumentasjon leveres sammen med Geovent ATEX-produktene.

Geovent har jobbet med ATEX-direktivet siden det ble introdusert i 2003, og vi hjelper deg gjerne med ditt ATEX-prosjekt.

Utvinningsguide

Denne tabellen antyder hvilken mengde luft du bør bruke,
avhengig av applikasjonen.

Prosess Luftstrøm per uttak
[m³/h]
Slangedimensjon [mm] Lufthastighet i kanal på ufiltrert side [m/s]
Egnede Geovent-produkter
Slipestøv 150 80 20 – 25 HVUX, ASX og eksplosjonsretensjonsventil
Brannfarlig pulver 1000 160 10 – 15 ASX, GFX2 og MEX
Brannfarlige gasser 1000 200 10 – 15 PERMA, ASX, MEX og MSX

Hvorfor velge Geovent?

Vårt firma har eksistert i mer enn 50 år og har en
lidenskap for utvinnings- og filtreringsteknologi.

Kundeorienterte løsninger for mange bruksområder

Basert på behovene til hver enkelt kunde finner vi effektive og kostnadseffektive løsninger

Utmerket service

Våre tekniske selgere interne og eksterne står klare til å betjene deg, og vi tilbyr deg diverse dokumentasjon på nett.

Kort leveringstid

Med et velfylt lager av råvarer og ferdigvarer er vi i stand til å levere innen kort tid etter mottatt bestilling.

Pålitelig partner for den spesialiserte handelen

Vi jobber tett med installatører og distributører over hele landet, og støtter dem med råd og dokumentasjon for deres behov.

En kort video
Av en ATEX-eksplosjon

Videoen viser en eksplosjon ved et termisk kraftverk.
Eksplosjonen skyldes at en blanding av luft, kull og støv antennes av en gnist som oppstår under vedlikehold av utstyret i bygget.

Produktspekter

Nedenfor finner du noen av våre kjente og anerkjente ATEX-produkter.

Se dem gjennom eller besøk nettsiden vår for å få en oversikt over hele utvalget vårt.

LSX/MSX ATEX vifte

LSX/MSX ATEX vifte

ATEX Avtrekksvifte. Korrosjonsbestandig. Energisparing. Luftmengde: 10 til 3200 m³/t. Trykk: 10 til 1800 Pa

ASX avsugsarm

ASX avsugsarm

ATEX avsugsarm. Også tilgjengelig i rustfritt stål. Med utvendig bærearm. Dim.: ø80 til 200. Lengde: 2 til 9 m.

GeoFilter GFX2

Industrielt ATEX filter med trykkluftrensing. Bredt spekter av applikasjoner. Luftmengde opp til 28.800 m³/t.

LEX/MEX ATEX vifte

ATEX Avtrekksvifte. Korrosjonsbestandig. Energisparing. Luftmengde: 10 til 18.000 m³/t. Trykk: 10 til 4.500 Pa

PERMA armer ATEX / ESD

PERMA arm ATEX / ESD brukes i områder med risiko for eksplosive gasser / støv (ATEX) samt statisk elektrisitet.

Våre kunder

Vi betjener store og små kunder over hele verden og tilbyr deg
muligheten til å komme i kontakt med dem og lære av deres erfaring i arbeidet med oss.

"Det er perfekt å få ideer til løsninger på Geovents nettsider og få de endelige rådene fra et kompetent salgsteam"

Steen Lassen
Lassen Ventilasjon

"Geovents produkter fungerer som forventet og leveringen er alltid rask og punktlig"

Alex Gros
Econ Werkstattausrüstungs gmbh

Vi ser frem til å betjene deg
personlig, på telefon eller online

Send oss en melding nå, så kommer vi tilbake til deg uten opphold.

Saleateam_2024

  UTSUKKING AV ATEX RØYK OG BRANNFARLIG STØV

  HVA ER ATEX?

  Målet med ATEX er å sikre enhetlige retningslinjer for hele den europeiske union, slik at risikoen for eksplosjon og påfølgende personskade samt skade på maskineriet minimeres.

  Primært er ATEX relevant for selskaper som håndterer potensielt eksplosive konsentrasjoner av støv fra tre, aluminium, plast, mel, sukker eller andre organiske materialer , samt røyk og damper fra bensin, aceton og batterier.

  REGLER OG LOVGIVNING

  Et felles EU-direktiv, 2014/34/EU, også kjent som ATEX, forsøker å redusere risikoen i forbindelse med eksplosive miljøer i industrien.

  Alle ATEX-produkter fra Geovent er produsert i samsvar med direktivet 2014/34/EU.
  Det er den enkelte arbeidsgivers ansvar å innhente soneklassifiseringer i den aktuelle virksomheten, og ofte gjøres dette i samarbeid med lokale brannmyndigheter.
  For ytterligere informasjon om ATEX, se også AT-instruksjonen C.0.9 vedrørende støveksplosjoner .

  Europeiske selskaper må vurdere om det er fare for eksplosjon i forbindelse med deres produksjon som følge av antennelse av en atmosfære, bestående av luft blandet med brennbare gasser, damper, væsker, tåke/aerosoler eller brennbare støvtåker . Dersom svaret er ja, må risikoen vurderes som grunnlaget for en klassifisering av eksplosjonsfarlige områder. Utover dette må virksomheten ta forholdsregler for å unngå eksplosjoner og utarbeide dokumentasjon.

  Det sentrale prinsippet er å dele inn virksomheten i sonerbakgrunn av eksplosjonsfare og konsekvenser. I denne forbindelse er det nødvendig både å vurdere type og volum av lekkasje, ventilasjon, sikkerhetssystemer og potensielle tennkilder , som for eksempel elektrostatisk ladning , elektriske installasjoner og mekanisk genererte gnister . Vurderingen skal gjelde eksisterende utstyr samt nye anskaffelser av maskiner og utstyr. En komplett bruksanvisning kan leveres med et Geovent ATEX -produkt samt godkjente sertifiseringer .

  Sone Beskrivelse Utstyr Geovent utstyr
  Sone 0 Område, hvor det konstant, ofte eller over lengre tid er en eksplosiv atmosfære, bestående av en blanding av luft og brennbar gass, damper eller tåke Kategori 1, G (gass)
  Sone 1 Område, hvor en eksplosiv blanding av luft og brennbar gass, damp eller tåke av og til kan forekomme, under normal drift Kategori 1 eller 2, G (gass) MSX / MEX vifte / ASX
  Sone 2 Område, hvor det under normal drift sannsynligvis ikke forekommer en eksplosiv atmosfære, bestående av en blanding av luft med brennbar gass, damp eller tåke. Men hvis det oppstår, vil det bare være for en kort periode Kategori 1, 2 eller 3 , G (gass) MSX / MEX vifte / ASX
  Sone 20 Område, hvor det konstant, ofte eller over lengre tid kan være en eksplosiv atmosfære, bestående av en sky av brennbart støv og luft Kategori 1, D (støv) GFX-filtre
  Sone 21 Område, hvor det av og til under normal drift kan forekomme en eksplosiv atmosfære bestående av en sky av brennbart støv og luft. Kategori 1 eller 2 D (støv) GFX-filtre, MSX / MEX-vifte, HVUX / ASX
  Sone 22 Område, hvor det under normal drift høyst sannsynlig ikke vil oppstå en eksplosiv atmosfære, bestående av en sky av brennbart støv og luft, og skulle det likevel oppstå, vil det bare være for en kort periode Kategori 1, 2 eller 3, D (støv) GFX-filtre, MSX / MEX-vifte, HVUX / ASX

  Ofte stilte spørsmål

  Nedenfor finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene vi får fra kunder.
  Hvis du har andre spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss.

  Begrepet «ATEX» gjelder atmosfærer som er potensielt eksplosive på grunn av tilstedeværelsen av støvdamp eller gasser som sannsynligvis vil antennes.

  Det er to direktiver fra EU-kommisjonen som beskriver hvordan man skal forholde seg til ATEX.

  • ATEX-direktiv 2014/34/EU er opptatt av produkter som kan leveres for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer.
  • ATEX-direktiv 1999/92/EC omhandler forholdsregler som skal tas på arbeidsplasser der eksplosive atmosfærer kan være tilstede på grunn av brennbare støvdamper eller gasser (eller blandinger av disse).

  Forskriften gjelder på de fleste arbeidsplasser hvor det oppbevares eller brukes brannfarlige stoffer, for eksempel fabrikker hvor det finnes brennbare væsker eller hvor det produseres brennbart støv i prosessen.

  Eksempler er fabrikker som bruker spraymaling og lakk, melketørking og melproduksjon.

  Ordet eks-bevis kommer fra kombinasjonen av ordene «eksplosjonssikker». Det betyr bokstavelig talt eksplosjonssikker. Ekssikkert utstyr er spesialutstyr som brukes i potensielt eksplosive atmosfærer