ESG og FNs 17 bærekraftsmål

ESG and the UN's 17 Sustainable Development Goals

Vi har nettopp oppdatert våre ansatte om vår ESG-policy. Policyen inneholder visjon, strategi og konkrete handlinger i både miljømessige og sosiale spørsmål.

Verstärkung für unser Lagerteam

Strengthening our warehouse team

In unserem ständigen Bemühen, unseren Kunden ein gutes Einkaufserlebnis zu bieten, haben wir unser Lagerteam durch die Einstellung von Peter Madsen und Trine Henriksen verstärkt.

Fjern giftige gasser, lukt, aerosoler, VOC etc. fra luften!

Etterspørselen etter utstyr som kan fjerne ulike stoffer fra luften øker.Luftens renhet blir et viktigere og viktigere tema rundt om i verden. Basert på denne etterspørselen fra kundene, introduserer Geovent GFC-filterenheten for rensing av returluft, inntaksluft eller sirkulert luft for å fjerne giftige gasser, lukt, aerosoler, VOC etc. fra industrielle produksjonsprosesser. Ved å la luften […]