Vi tar ansvar - resirkulering av emballasje

FNs bærekraftsmål

Vår emballasje spiller en viktig rolle i å sikre at våre produkter når våre kunder trygt. Samtidig erkjenner vi at emballasjeforbruk kan føre til økte mengder avfall og påvirke miljøet. Som en del av vår forpliktelse til FNs bærekraftsmål 12 om ansvarlig produksjon og forbruk, vil vi redusere emballasjeforbruket vårt og oppmuntre våre kunder og leverandører til å gjøre det samme.

Recycling label

Våre mål og handlinger

Vi skal fortsette å være et ansvarlig selskap og redusere vår miljøpåvirkning gjennom

Recycling packaging

Vår forpliktelse

For oss er det å jobbe med bærekraft en reise. Vi tilegner oss stadig ny kunnskap og nye ideer samtidig som vi holder tritt med nye krav, forskrifter og muligheter. Vi følger med på hvordan reglene i EUs emballasjedirektiv utformes og hvilke krav det stiller til oss. Samtidig er vi i dialog med våre emballasjeleverandører om hvordan de ser på og jobber med produktutvikling.

Ved å redusere emballasjeforbruket uten å gå på kompromiss med kvaliteten, ønsker vi å sikre at forretningspraksisen vår samsvarer med verdiene våre om å være et ansvarlig selskap som jobber for å bidra til bærekraftige løsninger.

Vi tror at vi sammen med kunder, leverandører og samarbeidspartnere kan ta ansvar og gjøre en forskjell for å skape større sirkularitet og dermed mer bærekraftige løsninger.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Recycling packaging

Fra resirkulering av kartong til gjenbruk av esker

Hva synes våre ansatte om prosjektet?

Å jobbe med bærekraft krever et fullt engasjement fra våre ansatte.
Derfor er vi glade for at våre ansatte støtter opp om våre aktiviteter.

– Det er veldig gøy med puslespillet å pakke i forskjellige esker i stedet for i esker i standardstørrelse.
Å redusere bruken av kartong er veldig bra – og de grønne klistremerkene er så fine.

Trine Bruun
Trainee, administrasjon

– I dag gjenbruker vi ikke nok esker. Det er flott at vi sender kartongen til gjenvinning, men det er enda bedre at vi gjenbruker selve eskene.

Peter Madsen
Lager