GeoGuard

Geovent GeoGuard is a complete pressure guard

Geovent GeoGuard er en komplett trykkvakt i et ventilasjonsanlegg.

MultiBox IV

Advanced automatics for fans

Perfekt for dynamisk trykkregulering som optimaliserer løsningen med tanke på energi, CO2 og støy.

Strømbryter

Effekt_bryter

Geovent effektbrytere er utformet for bruk i industrien og er ideelle for bruk med Geovent vifter.

AirBox Lite

En økonomisk automatisk overvåking av trykket i et ventilasjonssystem.

AirBox III

En automatisk overvåking av trykket i et ventilasjonsanlegg.

Frekvensomformere

Frekvensomformere

Høykvalitets eksterne frekvensomformere GeoDrive GD20, GD350, og ABB ACS-150, ACH-580.

Motordemper

GFD spjeld, med mulighet for hurtigåpning og lukking, er spesielt designet for bruk med punktavsug.
Dim.: ø80 til ø500.

PowerBox III

PowerBox III

Powerbox III – for automatisk åpning/lukking av motorspjeld og/eller start/stopp av vifte.

PowerSmart II

PowerSmart II – For automatisk aktivering av viften når avtrekk er nødvendig.