EC-vifter

EC-vifter. Energisparende kanalvifter. Luftmengde: 10 til 15.000 m³/t. Trykk: 10 til 1.300 Pa

Lydboks for vifter

Lydboks. Korrosjonsbestandig. Galvanisert design. Reduserer støyen og beskytter viften.

MHF vifte

MHF vifte

Avtrekksvifte. Korrosjonsbestandig. Energisparing. Luftmengde: 100 til 3.200 m³/t. Trykk: 50 til 5.500 Pa

MSQ-200 vifte

MSQ-200 vifte

Avtrekksvifte. Montering på en arm eller en slangetrommel. Luftmengde: 320 til 1.750 m³/t. Trykk: 50 til 1.200 Pa

Plastvifte med B-hjul

Plastvifte med B-hjul

Avtrekksvifte. Korrosjonsbestandig – laget av polypropylen. Luftmengde: 30 til 6.720 m³/t. Trykk: 40 til 1700 Pa

LEF 800, 900, 1000 vifte

LEF vifte

Avtrekksvifte. Korrosjonsbestandig. Energisparing. Luftmengde: 3800 til 55000 m³/t. Trykk: 300 til 4400 Pa

LEF-MEF vifte

LEF-MEF vifte

Avtrekksvifte. Korrosjonsbestandig. Energisparing. Luftmengde: 700 til 24.100 m³/t. Trykk: 200 til 4.500 Pa

LSFG-MSFG vifte

LSFG-MSFG vifte

Avtrekksvifte. Korrosjonsbestandig. Energisparing. Luftmengde: 250 til 4900 m³/t. Trykk: 50 til 1840 Pa

LEX/MEX ATEX vifte

ATEX Avtrekksvifte. Korrosjonsbestandig. Energisparing. Luftmengde: 10 til 18.000 m³/t. Trykk: 10 til 4.500 Pa