GeoFilter GFO 500

Geofilter GFO 500 er et industrifilter egnet for høylast oljetåkefiltrering.

Gnistfanger

Med Geovent gnistfanger installert i rørsystemet reduseres risikoen for brann i filteret, da eventuelle gnister fanges opp før de når filteret.

GFC-filter

GFC-enheten er tilgjengelig i 4 størrelser med en kapasitet fra 75 til 300 kg aktivert kull. Filterkapasiteten er en luftstrøm på opptil 7.800 m³/t

GF 315

GeoFilter GF 315

GF 315 er kompakt og effektiv for rensing av prosessluft, brukt til både sveise- og slipestøv.
Luftmengde opp til 800 – 1.500 m³/t.

GFB2 W3 filter

GeoFilter GFB2 W3 er en komplett og selvrensende filterenhet

GFB2 W3 er en filterenhet som brukes til forskjellige filtreringsformål.
Luftmengde opp til 28.800 m³/t.

GFH og GFH PLUS Filter

GFH og GFH PLUS filteret er en effektiv løsning for støv- og røykfiltrering. Bredt spekter av applikasjoner. Luftmengde opp til 60.000 m³/t.

GFB2 Tower

Filter med innebygd vifte

Industrifilter med trykkluftrensing. Bredt spekter av applikasjoner. Integrert vifte. Luftmengde opp til 7.200 m³/t.

Støvboks CFU-1000

INDUSTRIFILTERENHET FOR PROSESSVENTILASJON

Kompakt filterenhet for utvinning av partikler fra sliping, sveising etc. Luftmengde opp til 1.500 m³/t.

GFB2 filter

Industrifilter for prosessventilasjon

Industrifilter med trykkluftrensing. Bredt spekter av applikasjoner. Luftmengde opp til 28.800 m³/t.

GeoFilter Støv

INDUSTRIFILTER MED EU3 FLATFILTER

Kompakt flatt støvfilter. Luftmengde opp til 1.500 m³/t.