Ren luft - ren fornuft

Eksperter på utvinning av røyk, avgasser, støv etc. i industri, bilverksteder, farmasøytiske applikasjoner, klinikker og andre steder der mennesker utsettes for skadelige stoffer.

Geovent og ESG

Vi ønsker å drive Geovent i harmoni og balanse med våre interessenter og samfunnet for øvrig.
Som en del av dette har vi utviklet en rekke retningslinjer som angir de generelle retningslinjene for vår forretningsdrift, inkludert en ESG-policy som blant annet tar for seg bærekraft, helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Disse retningslinjene er fastsatt av eksekutivkomiteen og godkjent av styret.
Vi utvikler kontinuerlig retningslinjene våre og forbeholder oss retten til å endre dem etter behov.
Retningslinjene er nedfelt i Geovents visjon, strategier og planer.

Spesielt respekterer ESG-policyen gjeldende lovgivning, som vi alltid overholder. Videre jobber vi kontinuerlig for å støtte FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer om vår ESG-policy her

FN17, Geovent

Se denne videoen og bli bedre kjent med oss – på bare noen få minutter.

Fra idé til ferdig produkt

Produktutvikling

Utvikling og revisjon av produkter samt tilpassede løsninger lages av vår dyktige utviklingsavdeling.

Stansing, bøying, sveising

Stansing, bøying og sveising er prosesser som vi har mestret i flere tiår – det er faktisk en del av vårt DNA.

Overflatebehandling

Våre produkter leveres oftest i galvanisert stål eller aluminium. Ønskes overflatebehandling gjøres dette i egne maleranlegg.

Ren luft - ren fornuft

Lær mer om Geovent eller kontakt oss .

Hos Geovent er vi eksperter på utvinning av røyk, avgasser, støv etc. i industri, bilverksteder, farmasøytiske applikasjoner, klinikker og andre steder hvor mennesker utsettes for skadelige stoffer.

Vårt oppdrag er å beskytte folk mot å bli syke på jobb. Samtidig ønsker vi å gjøre dette med et minimum av påvirkning på det ytre miljø.

Våre kunder

Vi er til for våre kunder – installasjonsbedriftene. Og vi er til for deres kunder – ulike industribedrifter, bilverksteder, skoler, militære og mange flere.

Vi ønsker å gi dem best mulig service inkludert ærlige produkter, kompetente råd, rask respons, rask levering, høy grad av pålitelighet og mye mer.

Vi betjener våre kunder med et stort utvalg av produkter og løsninger for prosessventilasjon og punktavsug. En tjeneste vi leverer over hele verden.

Vår filosofi

Vi synes det er svært viktig at våre produkter og løsninger for prosessventilasjon og punktavsug er designet for å oppnå best mulig funksjonalitet og brukervennlighet. Dette opplever vi er viktig både for installatøren og for den daglige operatøren.

Vi prioriterer å levere løsninger, slik at våre kunder ikke bare får en rekke separate velfungerende produkter men en komplett løsning som fikser smertene de har.

På denne måten tror vi at vi skaper best mulig verdi for kundene våre.

Vårt verdiforslag

Forretninger med Geoventequal betyr høyt personlig engasjement, et dynamisk partnerskap og et enormt fokus på verdiskaping.

Vi anser raske svar, skreddersydde løsninger og kunnskapsutveksling som nøkkelkomponenter for å oppnå lønnsomme installasjoner for våre samarbeidspartnere, og fornøyde sluttkunder som ikke blir syke av å gå på jobb.

Våre løsninger

For å beskytte mennesker på jobb fjerner vi avgasser, røyk, røyk, støv og andre stoffer fra arbeidsplassen.

Vi bruker vifter, avsugsarmer, slangetromler, hetter, kanalkanaler og en rekke andre produkter for å gi et effektivt konsept for punktavsug.

For å beskytte miljøet filtrerer vi luften ved hjelp av patronfiltre med automatisk rengjøring og fjerner dermed de skadelige partiklene – og vi gjør det med redusert støynivå og lavt energiforbruk.

Riktig produktvalg kombinert med bruk av automatikk som Geovent MultiBox IV og GeoDrive frekvensomformere, oppnås lavest mulig CO2-utslipp.

Produktene våre er ærlige og enkle å forstå. Vi jobber med ulike industrisegmenter hvor f.eks fjerning av sveiserøyk, diverse støv og avgasser er viktig.

For sveiserøyk er vårt utvalg av avsugsarmer, filterenheter, vifter og tilbehør typiske deler av vår leveranse. Før vi mottar bestillingen fra vår kunde, har vi ofte gitt våre råd om hvordan de bør designe systemet for å få den optimale løsningen.

For eksosgasser er vårt utvalg av slangetromler, dyser, kanalkanaler og systemer for avsug fra utrykningskjøretøy ofte etterspurt av våre kunder. Ulike løsninger kan løse problemene, så vi er klare til å hjelpe våre kunder med å finne den beste løsningen.

Vårt utvalg av høyvakuumaggregater brukes til rengjøring av verksteder, busser, tog og også til avsugsløsninger i alle bransjer.

Når våre kunder ikke finner den optimale løsningen i vårt standard produktspekter, søker vi etter en tilpasset løsning. Vi bruker vår ekspertise, våre innovative sinn og vår raske reaksjon for å finne en løsning. Hvis vi ikke finner en løsning, er vi ærlige om det.

Vårt engasjement: Klar luft – Ren fornuft

Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg med dine ventilasjons- eller avtrekksbehov, uansett bransje.