Fjern giftige gasser, lukt, aerosoler, VOC etc. fra luften!

Etterspørselen etter utstyr som kan fjerne ulike stoffer fra luften øker.
Luftens renhet blir et viktigere og viktigere tema rundt om i verden.

Basert på denne etterspørselen fra kundene, introduserer Geovent GFC-filterenheten for rensing av returluft, inntaksluft eller sirkulert luft for å fjerne giftige gasser, lukt, aerosoler, VOC etc. fra industrielle produksjonsprosesser.

Ved å la luften passere mellom 75 og 300 kg med aktivert kullpellets, renses luften for de uønskede stoffene. Når GFC-enhetene er installert i serie kan rensingen av luften nå et meget høyt nivå. Det er en direkte sammenheng mellom tiden luften er i kontakt med aktivert kullpellets, og effektiviteten av rengjøringen.

Egenskapene til det aktive karbonet avgjør hvilke stoffer som renses.

For eksempel kan pellets impregneres for å eliminere skadelige stoffer som kvikksølv.

Geovent GFC er en økonomisk og effektiv løsning og samtidig brukes mindre energi til filtreringen.

Receive newsletter

Få vår nyeste katalog

Den nåværende katalogen som er gyldig fra 2021 er nå tilgjengelig.
Klikk på lenken under og få tilsendt en eller flere kataloger per post eller e-post.

Be om katalog

Be om katalog

  Om Geovent

  Vi er et dynamisk selskap som spesialiserer seg på utvikling og produksjon av komponenter og systemer for avansert industriell ventilasjon.

  Vi har vært kjent som pionerer på dette området siden 1968.

  Les mer >

  Utsugsarmer ›

  Bredt utvalg av hetter som er ideelle for utsuging av sveiserøyk og -damp.

  Filtre ›

  Bredt utvalg av industrifiltre – fra sveiserøyk til oljetåke – vi har de fleste filtreringsløsninger.

  Fan >

  Geovent tilbyr et bredt utvalg av vifter for industrielle prosesser med luftmengder opp til 55.000m³/t.

  Eksos røyk >

  Avsugsarmer for sveiserøyk, damper og støv.