Personvernerklæring

1. Introduksjon

1.1 Vi har vedtatt denne personvernerklæringen, som danner grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger.

1.2 Våre retningslinjer for personvern beskriver hvordan vi generelt behandler personopplysninger, hvilke personopplysninger vi behandler og hvilke rettigheter du har når personopplysningene dine behandles av oss.

1.3 Vår personvernpolicy gjelder for alle Geovent A/S brukere og kunder.

2. Behandlingsansvarlig

2.1 Geovent A/S påtar seg rollen som behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi har mottatt om deg. Vi sørger for at dine personopplysninger håndteres i samsvar med personvernforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

2.2 Hvis du ønsker å kontakte oss, er kontaktinformasjonen vår som følger:

Geovent A/S

Hovedgaden 86

8831 Løgstrup

CVR-nr.: 54222610

Telefon: 8664 2211

E-post: [email protected]

3 Formål med å behandle dine personopplysninger

3.1 Vi behandler personopplysninger om deg for å kunne yte våre tjenester til deg, forbedre tjenesten vår og sikre kvaliteten på tjenestene våre og i vår kontakt med deg.

3.2 Vi samler inn og lagrer kun personopplysninger som er nødvendige for visse formål. Vi behandler blant annet informasjon om deg når vi trenger å:

– Administrer forholdet ditt til oss

– Oppfyll forespørselen din om spesifikke tjenester

– Forbedre og juster brukeropplevelsen vår

– Skreddersy vår kommunikasjon og markedsføring til deg

– Overhold gjeldende lovkrav

3.3 Vi behandler kun personopplysninger om deg som er relevante og nødvendige for formålene definert ovenfor. Formålene bestemmer hvilken type personopplysninger vi behandler om deg. Det samme gjelder omfanget og varigheten av personopplysningene vi behandler om deg. Vi samler ikke inn og behandler mer data enn vi trenger for det spesifikke formålet, og vi oppbevarer heller ikke data lenger enn det som er nødvendig for formålet.

4. Kategorier av personopplysninger

4.1 Personopplysningene vi behandler om deg inkluderer spesielt:

– Generelle personopplysninger inkludert blant annet kundeinformasjon og kontaktinformasjon

– Personopplysninger inkludert i forespørsler til oss

4.2 Vi samler ikke inn personlig identifiserbar informasjon fra tredjeparter om våre brukere eller kunder.

5. mottakere

5.1 I visse tilfeller utleverer vi dine personopplysninger til databehandlere som vi har inngått en databehandleravtale med for å sikre at dine personopplysninger håndteres konfidensielt og sikkert. Vi bruker databehandlere i EU som lagrer og behandler personopplysninger på vegne av Geovent A/S i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning. Vi bruker kun databehandlere som gir de nødvendige garantiene for at de har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at behandlingen av dine personopplysninger overholder alle krav i gjeldende personvernlovgivning.

5.2 Vi har inngått en databehandleravtale med Mailchimp, som sender ut våre nyhetsbrev. Derfor, hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev, vil ditt navn og e-postadresse bli gitt videre til Mailchimp, som lagrer denne informasjonen på deres servere i USA. I henhold til vår databehandleravtale med Mailchimp er overføringen av dine personopplysninger til servere i USA basert på EU-kommisjonens «Standard Contractual Clauses», som du kan lese mer om på følgende lenke https://ec.europa. eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_da

Mailchimp har også garantert at deres behandlingssikkerhet er i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning samt denne personvernerklæringen. Dette betyr også at Mailchimp ikke kan utlevere informasjon om deg til tredjeparter. Vi anser derfor at Mailchimp gir tilstrekkelig databeskyttelse for dine personopplysninger. Du kan se vår databehandlingsavtale med Mailchimp på følgende lenke https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

5.3 Vi har også inngått en databehandleravtale med Google, da vi bruker Google Analytics, som samler inn og behandler personopplysninger om besøkende på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn og behandles hjelper oss med å optimalisere innholdet og besøket på nettstedet vårt for å sikre en bedre brukeropplevelse.

6. Behandling av personopplysninger

6.1 Behandling av nødvendige personopplysninger

Vi behandler personopplysninger om deg som kan være lovpålagt for oss å samle inn og lagre i forbindelse med vår forretningsdrift, f.eks. regnskapslovgivningen. Typen og omfanget av personopplysninger vi behandler kan også være nødvendig for gjennomføring av en kontrakt eller annen juridisk forpliktelse. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen følger av artikkel 6(1)(b)(c) i General Data Protection Regulation (GDPR).

6.2 Kontroll og lagring av dine personopplysninger

Vi sjekker og oppdaterer kontinuerlig nøyaktigheten av dine personopplysninger for å sikre at dataene som samles inn ikke er unøyaktige eller villedende. Siden våre tjenester er avhengige av at dine personopplysninger er nøyaktige og oppdaterte, ber vi deg informere oss om eventuelle relevante endringer i dine personopplysninger, inkludert for eksempel adresseendringer og lignende. Du kan bruke kontaktdetaljene i avsnitt 2.2 for å varsle oss om endringene dine.

6.3 Abonnement på nyhetsbrev

Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi behandler dine personopplysninger, inkludert navn og e-postadresse.

Ditt samtykke er frivillig, og du kan når som helst trekke det tilbake ved å kontakte oss. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du varsle oss ved å bruke kontaktinformasjonen i punkt 2.2. Å trekke tilbake samtykket ditt påvirker ikke lovligheten av databehandlingen basert på ditt samtykke før tilbaketrekkingen. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen følger av artikkel 6(1)(a) i General Data Protection Regulation (GDPR).

6.4 Utlevering av personopplysninger

Vi vil bare avsløre dine personopplysninger hvis du uttrykkelig har samtykket til utleveringen.

6.5 Sletting av personopplysninger

Vi vil slette dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn, behandlet og lagret for. Avmelding av nyhetsbrevet vil automatisk slette deg fra databasen vår. Vi lagrer personopplysninger som vi er forpliktet til å lagre ved lov, f.eks. som følge av regnskapslovgivningen. Denne informasjonen slettes også når den ikke lenger er pålagt å oppbevares ved lov.

7. Sikkerhet

7.1 Vi beskytter og tar vare på dine personlige data for å forhindre at de går tapt, kompromitteres eller utilsiktet endres. I tillegg sikrer vi mot uautorisert utlevering, tilgang eller kunnskap. Vi gjør vårt beste for å sikre kvaliteten og sikkerheten til dine personopplysninger.

7.2 Du vil motta melding ved et sikkerhetsbrudd dersom det anses at bruddet utgjør en høy risiko for deg, inkludert for eksempel tap av omdømme eller identitetstyveri.

8. informasjonskapsler

8.1 Vår nettside bruker «cookies», som er tekstfiler plassert på datamaskinens harddisk, smarttelefon eller lignende enhet. Tekstfilen gjør at vi kan samle inn informasjon om hvilke sider og funksjoner du bruker. Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere besøket ditt mens du navigerer rundt på nettstedet vårt. Informasjonskapsler kan ikke inneholde skadelig kode som virus.

8.2 Informasjonskapsler brukes av blant annet Google Analytics, som vi har inngått en databehandleravtale med som beskrevet i punkt 5.3.

8.3 Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler som beskrevet ovenfor. Dersom du ikke ønsker å samtykke til dette over lengre tid, kan du når som helst endre eller trekke tilbake samtykket ditt ved å endre innstillingene i nettleseren din.

9. Lagring av dine personlige data

9.1 Vi vil beholde og behandle dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålet med å administrere forholdet ditt til oss, oppfylle forespørselen din om bestemte tjenester, forbedre tjenestene våre, tilpasse vår kommunikasjonsmarkedsføring til deg og overholde kravene i loven.

10. Dine rettigheter

10.1 Du har en rekke rettigheter i henhold til GDPR i forhold til vår behandling av informasjon om deg. Formålet med dine rettigheter er å gi åpenhet og transparens om vår behandling av dine personopplysninger.

Dine rettigheter er som følger:

10.2 Rett til innsyn: du har rett til å se informasjonen vi behandler om deg, samt en rekke tilleggsopplysninger, inkludert for eksempel formålene med behandlingen og hvem dine personopplysninger blir utlevert til.

10.3 Rett til retting: du har rett til å få uriktige eller uriktige opplysninger om deg selv rettet. Dette inkluderer retten til å få fullført ufullstendige personopplysninger. Vi vil selvfølgelig holde dine personopplysninger oppdatert, men hvis du blir oppmerksom på at vi behandler unøyaktige opplysninger om deg, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen vår i avsnitt 2.2.

10.4 Rett til sletting: I unntakstilfeller har du rett til å få informasjon om deg selv slettet før vi sletter dine personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig for oss å beholde dem for behandlingsformål.

10.5 Rett til begrensning av behandling: i visse tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger slik at personopplysningene ikke kan bli gjenstand for annen behandling enn lagring.

10.6 Rett til å protestere: i visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger, uavhengig av om behandlingen vår er lovlig.

10.7 Rett til dataportabilitet: i visse tilfeller har du rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format for personlig bruk og til å overføre disse dataene fra en behandlingsansvarlig til en annen uten hindring.

10.8 Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine, vennligst kontakt oss på kontaktinformasjonen nevnt i avsnitt 2.2

11. Klager til Datatilsynet

11.1 Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet dersom du er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet er som følger:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-post: [email protected]

www.datatilsynet.dk

12. Endringer i personvernreglene

12.1 Geovent A/S forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen på grunn av vesentlige endringer i lovverket, nye tekniske løsninger eller forbedringer.