ATEX

Les mer om ATEX - Lovgivning

ATEX lovgivning

Et felles EU-direktiv, 2014/34/EU, også kjent som ATEX, forsøker å redusere risikoen i forbindelse med eksplosive miljøer i industrien.

Målet med ATEX er å sikre enhetlige retningslinjer for hele EU, slik at risikoen for eksplosjon og påfølgende personskade samt skade på maskineriet er minimalisert.

Primært er ATEX aktuelt for virksomheter som håndterer potensielt eksplosive konsentrasjoner av støv fra for eksempel tre, aluminium, plast, mel, sukker eller andre organiske materialer, samt røyk og damper fra bensin, aceton og batterier.

Alle ATEX-produkter fra Geovent er produsert i samsvar med direktivet 2014/34/EU.
Det er den enkelte arbeidsgivers ansvar å innhente soneklassifiseringer i den aktuelle virksomheten, og ofte gjøres dette i samarbeid med lokale brannmyndigheter.
For ytterligere informasjon om ATEX, se AT-instruksjonen C.0.9 angående støveksplosjoner.

Europeiske selskaper må i fremtiden vurdere om det er fare for eksplosjon i forbindelse med deres produksjon som følge av antennelse av en atmosfære, bestående av luft blandet med brennbare gasser, damper, væsker, tåke/aerosoler eller brennbare støvtåker. . Dersom svaret er ja, må risikoen vurderes som grunnlag for en klassifisering av eksplosjonsfare område. Utover dette skal virksomheten ta forholdsregler for å unngå eksplosjoner og utarbeide dokumentasjon.

Det sentrale prinsippet er å dele inn virksomheten i soner på bakgrunn av eksplosjonsfare og konsekvenser. I denne forbindelse er det nødvendig både å ta hensyn til type og volum av lekkasje, ventilasjon, sikkerhetssystemer og potensielle tennkilder, som for eksempel elektrostatisk ladning, elektriske installasjoner og mekanisk genererte gnister. Vurderingen skal gjelde eksisterende utstyr samt nye anskaffelser av maskiner og utstyr. En komplett bruksanvisning følger med et Geovent ATEX produkt samt godkjente sertifiseringer.

Eksplosjonssikre produkter
«Med et Geovent ATEX produkt følger komplett bruksanvisning og godkjente sertifiseringer»

Sammenheng mellom ATEX direktiver

«ATEX 95» – 2014/34/EU «ATEX 197» – 99/92/EC
Bruksområdet for utstyrsspesifikasjonen til utstyrsgrupper Etablering av soner i prosessanlegg og valg av utstyr
For støvapplikasjoner (D)
Kategori 1 D Sone 20
Kategori 2 D Sone 21
Kategori 3D Sone 22
For gassapplikasjoner (G)
Kategori 1 G Sone 0
Kategori 2 G Sone 1
Kategori 3 G Sone 2
Risikovurdering av utstyr Risikovurdering av arbeidsplassen
Samsvarserklæring Eksplosjonsbeskyttelsesdokument
(CE-merking)

Sone Beskrivelse Utstyr Geovent utstyr
Sone 0 Område, hvor det konstant, ofte eller over lengre tid er en eksplosiv atmosfære, bestående av en blanding av luft og brennbar gass, damper eller tåke Kategori 1, G (gass)
Sone 1 Område, hvor en eksplosiv blanding av luft og brennbar gass, damp eller tåke av og til kan forekomme, under normal drift Kategori 1 eller 2, G (gass) MSX / MEX vifte
Sone 2 Område, hvor det under normal drift sannsynligvis ikke forekommer en eksplosiv atmosfære, bestående av en blanding av luft med brennbar gass, damp eller tåke. Men hvis det oppstår, vil det bare være for en kort periode Kategori 1, 2 eller 3 , G (gass) MSX / MEX vifte
Sone 20 Område, hvor det konstant, hyppig eller over lengre tid kan være en eksplosiv atmosfære, bestående av en sky av brennbart støv og luft Kategori 1, D (støv) GFX Filtre
Sone 21 Område, hvor det av og til under normal drift kan oppstå en eksplosiv atmosfære bestående av en sky av brennbart støv og luft. Kategori 1 eller 2 D (støv) GFX Filtre, MSX / MEX vifte
Sone 22 Område, hvor det under normal drift høyst sannsynlig ikke vil oppstå en eksplosiv atmosfære, bestående av en sky av brennbart støv og luft, og dersom det likevel skulle oppstå, vil det kun være i en kort periode Kategori 1, 2 eller 3, D (støv) GFX Filter, MSX / MEX vifte
Saleateam_2024

Kontakt vårt tekniske salgsteam

Telefon: +45 8664 2211

Motta nyhetsbrev

Inspirasjon

GEOVENT A/S kan også levere skreddersydde løsninger.
Nedenfor viser vi et utvalg installasjonseksempler hvor vi har funnet en løsning for kunden.

Kjapp levering

Vi tilbyr bransjens beste leveringstid!

Vi setter pris på når kunder bestiller varer i god tid – men vi forstår også at det kan være vanskelig. Derfor ønsker vi å være en del av løsningen.

Vår prioritet er å ha et relativt stort lager, fordi vi vet at det skaper verdi for kundene våre. Derfor har vi alltid et bredt utvalg av avsugsarmer, slangetromler, filtre og andre komponenter til ventilasjons- og avtrekksanlegg på lager.
Levering av standardprodukter med kort varsel ser vi som en del av den optimale servicen for deg.

Vi holder fokus på å betjene kundene våre

Vi har betydelig erfaring med å løse selv de mest komplekse spesialoppgavene.

Vi tror på langsiktige relasjoner med partnere, distributører og sluttkunder. Vi tror på et konstruktivt samarbeid, hvor vi bokstavelig talt gjør det vi kan for å hjelpe hverandre!

Vi har et bredt spekter av standardprodukter, som vi kombinerer til en effektiv og konkurransedyktig løsning for deg. Om nødvendig er vi imidlertid klare til å bruke vår langsiktige erfaring til å utvikle en spesialløsning for akkurat ditt behov.
Ta gjerne kontakt med oss med alle spørsmål du måtte ha.

Kompetent veiledning er din garanti for å føle deg trygg

Vi har betydelig erfaring med å løse selv de mest komplekse spesialoppgavene.

Hvis du ikke finner det du leter etter på nettsiden vår, kan vi sannsynligvis hjelpe deg med å utvikle løsningen.

Kontakt oss og la oss snakke om mulighetene

Skriv til oss

Fortell oss hva vi kan hjelpe med, så kommer vi tilbake til deg.