Ventilasjonsautomatikk

GEOVENT tilbyr et bredt utvalg av ventilasjonsstyringer og automatikkløsninger. Ved å kombinere våre løsninger sikrer vi den mest komfortable bruken av avsugssystemene, støyreduksjon og energisparing. Våre løsninger med prosessvakt (trykkvakt) oppfyller kravene fra det danske arbeidstilsynet.

Advanced automatics for fans

MultiBox IV

Perfekt for dynamisk trykkregulering som optimaliserer løsningen med tanke på energi, CO2 og støy.

Frekvensomformere

Frekvensomformere

Høykvalitets eksterne frekvensomformere GeoDrive GD20, GD350 og ABB ACS-180, ACH-580.

PowerBox III

PowerBox III

Powerbox III – for automatisk åpning/lukking av motorspjeld og/eller start/stopp av vifte.

PowerSmart II

PowerSmart II – For automatisk aktivering av viften når avtrekk er nødvendig.

Motordemper

GFD spjeld, med mulighet for hurtigåpning og lukking, er spesielt designet for bruk med punktavsug.
Dim.: ø80 til ø500.

Effekt_bryter

Strømbryter

Geovent effektbrytere er utformet for bruk i industrien og er ideelle for bruk med Geovent vifter.

Geovent GeoGuard is a complete pressure guard

GeoGuard

Geovent GeoGuard er en komplett trykkvakt i et ventilasjonsanlegg.

AirBox Lite

En økonomisk automatisk overvåking av trykket i et ventilasjonssystem.

AirBox III

En automatisk overvåking av trykket i et ventilasjonsanlegg.